Staten en Stinzen: nieuw geïllustreerd boek Rita Radetzky


Op 2 februari verschijnt het nieuwe boek over staten en stinzen van Rita Radetzky: <Staten, stinzen en buitenplaatsen in Friesland. "Plaatsen van verdediginge als wel tot aangename en gemaklijke wooningen gebouwd". > Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan CdK Arno Brok, tijdens een bijeenkomst op Epemastate. Het boek omvat de grondig herziene teksten van onze drie brochures plus uitbreidingen en vooral veel fraaie illustraties. Voor het fotowerk is fotografe Marieke Balk langs alle monumenten gereisd.