Schierstins: lezing 'Volkslegers en stinzen'


Op 8 februari a.s. geeft prof. dr. J.A. Mol een lezing over Volkslegers en stinzen'. Schierstins, 20.00 uur. Prof. Hans Mol is als hoogleraar verbonden aan de Fryske Akademy en aan de Universiteit Leiden.