Rijsbergen wordt Klooster Schiermonnikoog


Op 9 februari werd bekend dat de bekende cisterciënzer monniken die zich al enige tijd op Schiermonnikoog wilden vestigen, het huis Rijsbergen hebben gekocht. Ze gaan het in januari 2019 bewonen. In 2018 blijft Rijsbergen dus nog het hotel dat het nu is. De monniken verwachten overigens eveneens gasten te zullen ontvangen.

In de middeleeuwen is Schiermonnikoog lange tijd eigendom geweest van het klooster Klaarkamp. Bij de reformatie werd het door de Staten van Friesland geconfisqueerd. Later werd het particulier bezit (familie Stachouwer). Het huis Rijsbergen is decennia lang de woonplaats geweest van de eigenaren van het eiland. Ook de laatste particuliere eigenaar, de graaf Von Bernstorff, verloor het huis aan de staat, namelijk in 1945. Daarna werd het eerst bekend als jeugdherberg, daarna als herberg en hotel.