Popma van Oevering op CD


De componist Reijnold Popma van Oevering (1692 - 1781) is een vroegere bewoner van Roordastate (Museum It Ald Slot) te Wergea. Een nieuwe CD is aan hem gewijd. Zijn aan Maria Louise van Hessen-Kassel opgedragen opus 1 - VI suittes voort’ Clavier - wordt gespeeld door Bob van Asperen. Rudolf Nammensma wijdt er een lovende recensie aan in de LC van 31 augustus.