Oostenburg wordt Kollumer Museum


De Oudheidkamer van Kollum is sinds deze zomer gevestigd in het gebouw Oostenburg (zie elders op deze website). De nieuwe naam is Kollumer Museum 'Mr. Andreae'. Citaat van de website van RTV NOF: 'Het grootste deel van de vaste expositie gaat over het Kollumer Oproer van 1797: de opstand van de Oranjegezinden tegen de Patriotten. Er is een afdeling met de geschiedenis van de familie Andreae, aandacht wordt besteed aan de Kollumer zilversmeden, de bibliotheek is toegankelijker gemaakt en het Archeologisch Steunpunt over de Pingo-ruïnes is aanwezig.'

Deze zomer zijn ook enkele pentekeningen en een schilderij van Ids Wiersma (1878 - 1965) te zien.

meer informatie »