Monumentencongres 2017 in Leeuwarden (9 november)


Het Nationaal Monumentencongres (nr. 6, 2017) vindt in Leeuwarden plaats, in de herbestemde Blokhuispoort. Het thema is 'Denken in communities', omdat Leeuwarden culturele hoofdstad is geworden met het thema Iepen Mienskip, een open community met flexibiliteit en ruimte voor initiatieven van buitenaf. Tijdens het congres zal onder meer een prijs worden uitgereikt aan een 'jong moumententalent', dat door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in de schijnwerpers wordt geplaatst. Ook zijn er themasessies over beleving, duurzaamheid, krimp en vakmanschap. Het nieuwe financieringsstelsel wordt niet vergeten.

Kijk verder op www.monumentencongres.nl