Foto Sjoerd Hogerhuis

 

Martenastate Koarnjum: excursies. Voorjaarsarrangement 13 april.


Het voorjaarsarrangement OndersteBoven van Stinzenflora behelst een tocht per eigen vervoermiddel (liefst fiets!) langs het Doktershûs te Stiens, Dekemastate en Martenastate, inclusief koffie, lunch en een hapje + drankje later in de middag. Alles onder leiding van (een) gids(en). (Kosten €35,00 p.p.) Boekingen via: informatie@tunmanswente.nl

Voor 2019 zijn al een aantal excursiedagen vastgesteld. Voor de tijden raadplege men www.itfryskegea.nl/natuurgebied/martenstate ofwel: martenastate.nl

Foto-excursies zijn er op 24 februari, 17 maart en 2 en 27 april.

Stinzenflora-excursies (te voet door het park) zijn er op 30 maart, 6, 13, 20, 21 en 22 april.

Foto: Sjoerd Hogerhuis


.

meer informatie »