Schierstins jaarlijkse fietstocht op 12 augustus


Fietstocht ‘Stins en staten’ vanaf Schierstins en Dekema State
Een route langs moerassige rietvelden, open terplandschappen en beschutte Friese Wouden, zaterdag 12 augustus. Aan de ruim 40 kilometer lange route kan worden begonnen bij de Schierstins en bij Dekema State in Jelsum. Het vertrek op beide plekken is vanaf 10.00 tot 13.00 uur (routekaart met beschrijving is beschikbaar). De sluitingstijd is 17.00 uur. Voor kinderen tot en met 16 jaar is het gratis. De deelnemers mogen ook de exposities in De Schierstins zonder entreegeld bezichtigen, zo ook in Dekema State. De fietsers dienen rekening te houden met de vaartijden van de pont in Wyns: van 10.30-18.30 uur, en met de openingstijd van Dekema State, die voor deze gelegenheid van af 11.30 uur open is in plaats vanaf 13 uur.
Nog meer inlichtingen: Stichting De Schierstins, tel. 0511-472937 of via info@schierstins.nl.

Exxpositie

Het Bûtenfjild en de omringende moerassige gebieden van de Noordelijk Friese Wouden trekken ook beeldend kunstenaars. Dat is te zien op de expositie ‘Wetterwâlden’, van 24 juni tot en met 3 september. Van Ids Wiersma hangt een aantal werken op deze tentoonstelling. In de laatste kwart eeuw togen Cees Booij, zijn vader Theo en echtgenote Hiske van der Sande (zie afbeelding) uit Dokkum met enige regelmaat naar het Bûtenfjild om er te schilderen. Van alle drie hangt er werk in de Schierstins. Jan Reinder Adema woonde in dit gebied en maakte er zijn bijzondere grafiek van ribkarton. Gosse Koopmans laat werken zien van zijn leefomgeving Earnewâld en Eastermar. Ook etser Hans Blanken en kunstschilders Doet Boersma, Rein Halbersma en Jan Jansma wonen in de omgeving van het waterrijke deel van de Friese Wouden en laten zich erdoor inspireren.

In augustus staat de jaarlijkse fietstocht op het programma (12 augustus; start tussen 10 en 13 uur). Dit jaar langs Staten en stins (ca. 40 km.) Een week later, zaterdag 19 augustus is er de traditionele Theun de Vries-boekendag, met onder meer ook kunst-en-kitschtaxatie. Op 26 en 27 augustus zijn er uitvoeringen van Koning van het Grasland (openluchttheater).

-Het cultureel historisch centrum in Feanwâlden is dinsdags t/m zondags open van 13.30-17.00 uur, zaalverhuur, concerten en dergelijke voorbehouden. Behalve de wisselexpositie zijn ook de permanente exposities van ‘Het Laatste Torenkasteel’ en de auteur Theun de Vries te bezichtigen.

Foto: Frans de Vries