Theater bij Uniastate (13 en 14 juni)


In Bears, bij Uniastate, wordt op 13 en 14 juni een toneelstuk opgevoerd en met het publiek gediscussieerd: Boerderij in de buurt. Hieraan voorafgaand kunnen de kerk en het poortgebouw worden bezocht met een gids. De precieze locatie is de boerderij 't Aldahuys, Noarderein 1 en Op 'e Terp 6.

De inhoud van het stuk
De aanwezigheid van historische boerderijen is voorwaarde om prettig te wonen, te werken en te recreëren op het platteland. Die boerderijen moeten dus behouden worden. Het gebouwde agrarisch erfgoed is als vanzelfsprekend verbonden met het omliggende land. Daaraan ontleent het zijn betekenis. Ook de sociale structuur waarvan de bewoners van de boerderijen deel uitmaken speelt een grote rol. De van oorsprong agrarisch cultuur ontmoet “stadse” invloeden. In de huidige maatschappij komt er steeds meer nadruk te liggen op de eigen rol van de eigenaar, de buren en andere partijen. Dat leidt tot nieuwe keuzes en oplossingen. Daarover gaat dit door Yvon Haan geschreven toneelstuk. De regie is in handen van Gerja Meima.

Bedoeld voor iedereen die “iets heeft met het platteland”
Het toneelstuk richt zich op eigenaren en bewoners van historische boerderijen, mensen die bij erfgoed en plattelandsontwikkeling betrokken zijn, en al die anderen die iets hebben met oude boerderijen en het goede buitenleven. Wat hen bindt is de interesse voor het “landelijk” leven. Het platteland in al z’n aspecten: de (grotendeels voormalige) agrarische cultuur, de inrichting van het land, de natuur, de landelijke bouwkunst, de relatieve rust, de economie van het platteland, de sociale samenhang, de historie, etc.

Het programma
De Boerderijenstichting Fryslân biedt naast het stuk een extra programma aan, voor wie geïnteresseerd is in erfgoed en boerderijen:
19.00 mogelijkheid Uniastate te bezoeken, inclusief rondleiding
20.00 Aanvang stuk ‘Boerderij in de buurt’
21.00 Mogelijkheid Aldahuys (prachtige boerderij uit 1792) te bezichtigen, inclusief rondleiding
Voor wie niet naar Uniastate gaat, gaan de deuren van ’t Aldahuys om 19.30 uur open

Kaartjes
De kaartjes voor de voorstelling en het randprogramma kosten € 15,-, inclusief koffie vooraf en een drankje na de tijd.

meer informatie »