Jeppemastate tentoongesteld, zij het als maquette


Vier vrouwelijke studenten van de opleiding Bouwkunde (NHL Stenden) hebben een mooie maquette gebouwd van de kerk van Westernijtsjerk en de Jeppemastate, die tot 1767 naast de kerk gelegen was. Na de familie Jeppema woonde hier onder anderen luitenant-generaal Frederik van Grovestins.

De maquette kan worden bekeken als de kerk open is en dat is elke zaterdagmiddag van juli tot en met 8 september, van half twee tot vijf.

Over kerk (bestaand) en state (afgebroken in 1767) schreef Titia Jippes - de Boer een boek, dat in de kerk verkrijgbaar is (€ 10,00). Het is uitgebracht door Alde Fryske Tsjerken. De verwachting is dat in de kerk een ruimte wordt gereedgemaakt waar de maquette permanent zal worden tentoongesteld.