Jeppemastate tentoongesteld, zij het als maquette


Vier vrouwelijke studenten van de opleiding Bouwkunde (NHL Stenden) hebben een mooie maquette gebouwd van de kerk van Westernijtsjerk en de Jeppemastate, die tot 1860 naast de kerk gelegen was. Na de familie Jeppema woonde hier onder anderen luitenant-generaal Frederik van Grovestins.

De maquette kan worden bekeken als de kerk open is en dat is elke zaterdagmiddag van juli tot en met 8 september, van half twee tot vijf.