Anna en ús Heit in Bears


Op zondag 25 maart wordt in Bears Anna en ús Heit gespeeld, een muzikale theaterproductie die in Drachten al een volle zaal trok. Met 'ús Heit' wordt hier wel degelijk graaf Willem Lodewijk van Nassau bedoeld en Anna is zijn nicht. De voorstelling is Nederlandstalig.

Ander nieuws omtrent Uniastate en de Mariakerk in Bears: een van de zes kerken die door de stiichting Alde Fryske Tsjerken voorzien zijn van de mogelijkheid een audiotour te downloaden, is de Mariakerk. De audiotour leidt ook naar de poort van Uniastate en de stalen 'luchtspiegeling' van de state. De tour kan gratis worden gedownload op de smartphone (zoek in de App Store, Google Play of de Microsoft Store naar izi. TRAVEL).

meer informatie »