Erfgoedonderwijs: Stins! van start op Dekema State


Stins! is een lesstofvervangend programma over het leven in en rond staten en stinzen in Fryslân. Het programma is geschikt voor onder- midden- en bovenbouw van het Primair Onderwijs. Voor elke bouw zijn er werkboekjes, is er een docentenhandleiding en een uitgebreide digitale leskist. Kinderen van De Swirrel in Britsum waren de eersten die ook daadwekelijk op excursie gingen en werden ontvangen door Jacomine Hoogendam, mede-beheerster van Dekema State. Jacomine, tevens bestuurslid van onze stichting, had voor de gelegenheid passende kledij aangetrokken, zij het niet de zondagse jurk van de slotvrouwe (foto Dekema State).

Op http://www.erfgoed-onderwijs.frl/lesprogrammas/stins leest u meer over Stins! Op onze website wordt duidelijk welke gebouwen meewerken. Vooralsnog gaat het om Dekema State, Schierstins en Princessehof. Komend schooljaar gaat het project over van de pilotfase naar de eigenlijke uitvoering en verwachten we dat er meer gebouwen zullen meewerken. Organisatorisch wordt aan het project meegewerkt door onze stichting en door Landschapsbeheer Friesland, Museumfederatie Fryslân, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en Keunstwurk.

meer informatie »