Duurzaamheid en herbestemming


Het Cultuurfonds voor Monumenten in Fryslân is uitgebreid. Eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek pand in Fryslân kunnen vanaf nu een laagrentende lening aanvragen voor het verduurzamen of herbestemmen van hun monument. De provincie Fryslân heeft hiervoor extra geld in het Cultuurfonds beschikbaar gesteld. (Bron: Provincie Fryslân, 15 juni 2017).