Driemaal 'De faam de baas' in een state. 31 mei Veenklooster.


De reprise van De faam de baas (een Fries/Nederlandse versie van Pergolesi's opera buffa La serva padrona) vindt plaats van 20 mei tot en met 17 juni. De toegangsprijs kan, mede door steun van de Stichting Staten en Stinzen, zeer laag worden gehouden (€ 10, resp. 12,00).

De drie uitvoeringen in staten zijn de volgende:

31 mei: Fogelsangh State, Veenklooster, 20.00 uur (zonder ensemble, maar met klavecimnbel); Kaarten: https://www.vanplan.nl/uitje/de-faam-de-baas-fogelsangh-state-veenklooster-38108493

3 juni: Museum Martena Franeker, 16.00 uur (zonder ensemble, maar met klavecimnbel) Kaarten: https://www.vanplan.nl/uitje/de-faam-de-baas-museum-martena-franeker-38108496

17 juni, Epemastate, Ysbrechtum, 20.00 uur (buiten, maar bij slecht weer wordt de voorstelling naar binnen verplaatst en wordt er zonder ensemble gespeeld). Kaarten: https://www.vanplan.nl/uitje/de-faam-de-baas-epema-state-ysbrechtum-38108502

Daarnaast zijn er nog twee voorstellingen:

20 mei: Hotel de Prins, Makkum, 20.00 uur

16 juni: Grote Kerk, Sloten, 20.00 uur

Iets meer over de inhoud. Een samenvatting door de makers:

Wie is de baas in huis? Wat is echte liefde? En wie houdt wie voor de gek? Maak kennis met het huishouden van heer Lambertus, zijn huishoudster Serpintsje en zijn knecht Bokke in deze komische opera De Faam De Baas. Een verhaal over machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen, rijke mensen en hun personeel maar ook over sterke vrouwen en de kronkelige wegen van de liefde.

De Faam de Baas is een vertaalde versie van de oorspronkelijk Italiaanse opera La Serva Padrona uit 1733, geschreven door Giovanni Battista Pergolesi. Met deze vertaling en onze voorstelling willen wij dicht bij het publiek komen. De opera is vertaald naar een combinatie van Fries en Nederlands. Voor iedereen te volgen dus. De locaties waar wij spelen zijn ook klein en intiem van opzet. Opera op de huid.

In de titellrol speelt en zingt sopraan Elizabeth Kooy; haar tegenspeler is bariton Ben Brunt. Ook zien we acteur Koos van der Wal. Het geheel staat onder leiding van regisseur Gooitsen Eenling.

Foto: stichting OperY