Schierstins: Staten en stinzen yn byld. De ferlerne pracht fan it Fryske lân.


Klaes Posthuma - bekend restauratieschilder van vooral Friese klokken - heeft enkele tientallen doeken vervaardigd van niet meer bestaande monumenten. Zijn werk is vanaf 16 januari te zien in de Schierstins. Zijn unieke werk komt in de zaal prachtig tot zijn recht. Vanwege de grote omvang hangen enke;le stukken in de Theun de Vries-keamer.

Posthuma (Hommerts, januari 1945) is van beroep restauratieschilder. Hij heeft heel veel taferelen op wijzerplaten van klokken geschilderd. Ook restaureerde hij voorwerpen met Hindeloper schilderkunst. Posthuma heeft verder artikelen geschilderd die bestemd waren voor de museumwinkel van het Openluchtmuseum in Arnhem. Maar een van zijn belangrijkste opdrachten was een restauratieschilderklus in het Planetarium te Franeker.

Al sinds 1986 schildert Posthuma op doek en paneel. Het begon met skûtsjes. Voor de staten en stinzen baseert hij zich op oude tekeningen en andere platen. Hij omschrijft zijn werk als documentair-realistisch.