Collegezaal in Klein Botnia


De Friese vestiging van de Rijksuniversiteit Groningen gaat gebruik maken van Klein Botnia, volgens decaan Jouke de Vries (LC, 13 september). Het gebouw zal hiervoor een verbouwing ondergaan, waardoor een kleine collegezaal ontstaat. In de daar te houden lezingen zal steeds worden verwezen naar de academische historie van Franeker. De burgemeester hoopt dat er al in 2018 activiteiten zullen plaatsvinden. Klein Botnia is overigens noch van de gemeente, nooch van de universteit, maar van de kerk.