Beetsterzwaag: Bearn Bilker in de Culturele Hoofdstraat


Het programma van Beetsterzwaag: Culturele Hoofdstraat omvat meer dan alleen de tentoonstelling over Tinco Lycklama à Nijeholt (zie elders op deze pagina). Volg de link voor het uitgebreide programma. Onze voorzitter Bearn Bilker was opgenomen in het lezingenprogramma. Hij werd geflankeerd door onze nieuwe banier.

meer informatie »