Beetsterzwaag: Culturele Hoofdstraat


Het programma van Beetsterzwaag: Culturele Hoofdstraat omvat meer dan alleen de tentoonstelling over Tinco Lycklama à Nijeholt (zie elders op deze pagina). Volg de link voor het uitgebreide programma, met onder meer het lezingenprogramma. Daarin spreekt trouwens onder anderen de voorzitter van Staten en Stinzen, Bearn Bilker (30 augustus). Zijn onderwerp is de Friese adel; 'Oars as oars'.

meer informatie »