Beeld voor Viglius


Op 19 oktober wordt bij de Kanselarij in Leeuwarden een standbeeld onthuld van Wiggele van Aytta, of Viglius Aytta Zvichemus. Ook verschijnt een nieuwe biografie van de 16e-eeuwse rechtsgeleerde, die hoge posten vervulde aan het hof van Karel V en Filips II. Hij schonk ooit een 'godshuis' aan het dorp Swichum, waar de Ayttastate stond. Zelf verbleef hij voornamelijk in Brussel en later in Gent, waar hij begraven is in de kathedraal. De Nicolaaskapel in deze veelbezochte kerk (hier bevindt zich ook Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck) staat geheel in het teken van Viglius.

Het beeld wordt onthuld door Herman van Rompuy, de oud-voorzitter van de Europese raad