Audiotour leidt ook naar Uniastate


Een van de zes kerken die door de stiichting Alde Fryske Tsjerken voorzien zijn van de mogelijkheid een audiotour te downloaden, is de Mariakerk in Bears. De audiotour leidt ook naar de poort van Uniastate en de stalen 'luchtspiegeling' van de state, vlakbij de kerk. De tour kan gratis worden gedownload op de smartphone (zoek in de App Store, Google Play of de Microsoft Store naar izi. TRAVEL).

meer informatie »