LF2018

Ook de Staten en Stinzen zijn actief in het jaar LF 2018, Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. Op deze pagina houden we de programma's zo goed als we kunnen bij. Verifieer steeds de data en tijden op de website van de organisatoren!

Kollum: presentatie Bearn Bilker over het geslacht Van Sytzama

Op 20 maart zal onze voorzitter, Bearn Bilker, in zijn 'eigen' gemeente een presentatie geven over het geslacht Van Sytzama, bekend van onder meer het Van Sytzamahuis in Kollum. De lezing vindt overigens plaats in het Kollumer Museum, in het huis Oostenburg (zie deze website). Aanvang 20.00 uur, einde circa 22 uur.

Entreeprijs van € 5,00, incl. koffie/thee. Nog niet uitverkocht!

Lees verder

Anna en ús Heit in Bears

Op 25 maart wordt in Bears Anna en ús Heit gespeeld, een muzikale theaterproductie. Met 'ús Heit' wordt hier wel degelijk graaf Willem Lodewijk van Nassau bedoeld en Anna is zijn nicht. De voorstelling is Nederlandstalig.

Lees verder

Beetsterzwaag: Culturele Hoofdstraat

Op 4 maart (15.00 - 19.00 uur) wordt in Beetsterzwaag de Culturele Hoofdstraat geopend. Vanaf die datum zal Beetsterzwaag een flink aantal activiteiten ontplooien, waaronder de eerder aangekondigde tentoonstelling over Tinco Lycklama à Nijeholt: 'Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt’

Lees verder