LF2018

Ook de Staten en Stinzen zijn actief in het jaar LF 2018, Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. Op deze pagina houden we de programma's zo goed als we kunnen bij. Verifieer steeds de data en tijden op de website van de organisatoren!

Theater bij Uniastate (13 en 14 juni)

In Bears, bij Uniastate, wordt op 13 en 14 juni een toneelstuk opgevoerd en met het publiek gediscussieerd: Boerderij in de buurt. Hieraan voorafgaand kunnen de kerk en het poortgebouw worden bezocht met een gids. 

Lees verder

Beetsterzwaag: Culturele Hoofdstraat

In Beetsterzwaag vinden we dit jaar de 'Culturele Hoofdstraat'.  Tot de activiteiten die we kunnen verwachten, behoort eerder aangekondigde tentoonstelling over Tinco Lycklama à Nijeholt: 'Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt’. Op dit moment beraadt de stichting Staten en Stinzen zich op deelname via een presentatie in Lyndenstein.

Lees verder