LF2018

Ook de Staten en Stinzen zijn actief in het jaar LF 2018, Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. Op deze pagina houden we de programma's zo goed als we kunnen bij. Verifieer steeds de data en tijden op de website van de organisatoren!

Princessehof: Made in Holland en bij Escher thuis

De vaste collectie van het Princessehof is sinds kort te zien op de eerste verdieping onder de titel Van Oost naar West. De huidige tijdelijke tentoonstelling is getiteld Made in Holland. Daarnaast is er nog een kleine tentoonstelling Bij Escher thuis: het Princessehof is immers ook het geboortehuis van M.C.Escher (NB de grote Escher-tentoonstelling is in het Fries Museum!).

Lees verder

Damast bij Uniastate

De zomertentoonstelling op Uniastate (althans, in de kerk) betreft damast. Damast weefsels worden door het Damastweversgilde getoond aan de liefhebbers van textiel en weven, met als onderwerp: Licht en Schaduw. Elke middag te zien, behalve maandag.  

Lees verder

Beetsterzwaag: Bearn Bilker in de Culturele Hoofdstraat

Het programma van Beetsterzwaag: Culturele Hoofdstraat omvat meer dan alleen de tentoonstelling over Tinco Lycklama à Nijeholt (zie elders op deze pagina). Volg de link voor het uitgebreide programma. Onze voorzitter Bearn Bilker was opgenomen in het lezingenprogramma. Hij werd geflankeerd door onze nieuwe banier.

 

Lees verder

Tentoonstelling Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt. Verlengd t.m. 23 september

In Beetsterzwaag is de tentoonstelling 'Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt’ te bezichtigen, tot en met 23 september. De locatie is het oude gemeentehuis (het Grietenijhuis), Hoofdstraat 17. Tinco Lycklama à Nijeholt werd geboren in het Lycklamahûs en werd later eigenaar van het Eysingahuis, beide elders in de Hoofdstraat. Voor andere onderdelen van Beetsterzwaag, Culturele Hoofdstraat: zie een ander item op deze pagina. 

Lees verder